Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Tân Lĩnh

xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-lucyen-th-thcstanlinh@edu.viettel.vn