Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 8
Năm 2020 : 1.268

Trường TH&THCS Tân Lĩnh Tổ chức khảo sát năng lực sử dụng vi tính trong soạn giáo án của GV


1. Khảo sát khả năng giáo viên sử dụng máy vi tính

- Hình thức khảo sát: Giáo viên thực hành trực tiếp trên máy vi tính.

- Nội dung thực hành: Soạn một giáo án hoặc một phần giáo án của môn học đang trực tiếp giảng dạy.

- Yêu cầu thực hiện trong nội dung thực hành:

+ Tạo tên tệp, tên file, coppi nội dung văn bản, xóa nội dung văn bản.

+ Căn chỉnh lề, in hoa, in thường, in nghiêng, in đậm, gạch chân, kẻ ô (có số dòng, số cột quy định).

+ Vẽ hình, biểu đồ, chèn ảnh, đặt tính, các ký hiệu đặc thù .... có trong nội dung giáo án của giáo viên giảng dạy (nếu giáo án giáo viên không có thì không yêu cầu thực hiện nội dung này).

+ Cách in các trang theo yêu cầu.

Giáo viên thực hiện đủ các nội dung yêu cầu trên thì đánh giá là “Đạt”.

2. Khảo sát về điều kiện thực hiện

Giáo viên soạn bài bằng máy vi tính phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có máy vi tính hoặc đăng ký sử dụng máy vi tính của người thân trong cùng hộ khẩu (cùng một nhà);

- Có máy in hoặc đăng ký nơi in nhờ, in thuê (có địa chỉ cụ thể).

3. Sử dụng kết quả khảo sát

- Hiệu trưởng thông báo cho giáo viên về kết quả khảo sát;

- Giáo viên đạt khả năng và có đủ điều kiện thì đồng ý cho soạn bài bằng máy vi tính. Giáo viên không đạt khả năng , không đủ điều kiện thì yêu cầu soạn bài bằng cách viết tay.

- Những giáo viên chưa đạt sẽ tiến hành tự học, tự bồi dưỡng, nếu xét thấy đủ khả năng và điều kiện thì đề nghị nhà trường khảo sát và cho phép soạn bài bằng máy vi tính.


Video Clip
Văn bản mới